PLEN
Główna Konkurs Rys historyczny Moda damska Moda męska Modrzejewska Ciekawostki E-learning Inne
Ciekawostki
Moda sportowa
Moda ślubna
Rzemiosło artystyczne
Życie domowe (XIX w.)
Wilanowskie srebra
Zachowany w Wilanowie zespoły sreber francuskich można podzielić na dwie grupy: srebra na leżące do zastawy stołowej oraz srebra należące do zastawy toaletowej. Najcenniejsze i najliczniejsze komplety sreber wilanowskich, powstałe w latach 1809-1819, reprezentują szczytowy okres empire i są dziełem dwóch nadwornych artystów cesarza Napoleona E Martin Guillaume Biennais oraz Jean Baptiste Claude Odiota.
Serwisy
Zachowany w Wilanowie zespół składa się z dziewięciu przedmiotów: dwóch dużych tac, samowaru, dzbanka do kawy, miecznika, czajniczka do parzenia herbaty, miski (do podgrzewania filiżanek), cukiernicy i palnika. Wszystkie wykonane są ze srebra złoconego pierwszej próby (950), techniką wybijania i techniką odlewniczą, z nakładaną cyzelowaną i grawerowaną dekoracją plastyczną. Niektóre elementy wykonano z masy perłowej. Ze względu na wielkość i wspaniałość poszczególnych obiektów, opatrzono je nie tylko herbami właścicieli - Branickich, lecz także dwiema sygnaturami złotnika oraz cechami probierczymi i gwarancyjnymi Paryża z lat 1809-1819.
Najokazalsze obiekty zastawy dekorowane są postaciami mitologicznymi, pełnoplastycznymi figurkami ludzkimi oraz bogatą dekoracją roślinną, głównie winną latoroślą. W tym zespole w szczególny sposób ujawniło się mistrzostwo artysty i chociaż w twórczości J. B. C. Odiota nie jest on dziełem odosobnionym i niepowtarzalnym, świadczy zarówno o wysokim poziomie artystycznym i technicznym utalentowanego wykonawcy, jak i stanowi przykład najwyższych osiągnięć złotnictwa francuskiego początku XIX w. W zbiorach wilanowskich poza opisanym serwisem znajduje się jeszcze sześć obiektów wykonanych przez J. B. C. Odiota.
Pochodzą one z różnych kompletów, gdyż poza dwiema identycznymi wazami każdy ma inną dekorację. Trzy z nich: dwie wazy i podstawa z karafinkami nie mają herbów ani monogramów i trudno jest ustalić dla kogo były wykonane. Zapewne zostały zakupione przez Potockich lub Branickich z gotowych wyrobów manufaktury Odiot.
Dwa obiekty: półmisek i naczynie na jarzyny noszą herby Potockich, co świadczy o tym, że pochodzą z większych zespołów należących do tej rodziny, każdy z nich zresztą z innego - różnią się bardzo sposobem dekoracji i nie mają żadnych cech wspólnych. Dzbanuszek do mleka z monogramem CB. powstał zapewne na początku XIX w., gdyż jego tradycyjna forma przypomina raczej przedmioty z końca XVIII w.
Stan zużycia wszystkich sześciu obiektów dowodzi, że były one częściej używane niż poprzednio omówione zastawy. Muzeum Pałac w Wilanowie posiada obok dzieł dwóch najwybitniejszych artystów francuskich tego okresu również przedmioty serwisowe wykonane przez mniej znanych złotników. Są to - J. A. Berel - twórca skromniejszej zastawy stołowej, w skład której wchodzą: jedna waza okrągła, para lichtarzy jednoświecowych, dwie solniczki, miecznik, cukiernica, palnik, dziewięć talerzy: dwa większe i siedem mniejszych oraz herbatnica zdobiona na korku szlaczkiem z listków.
Pozostałe obiekty posiadają skromną dekorację w postaci profilowania, a powierzchnia naczyń, poza wazą została ozdobiona kanelowaniem oraz wiązanym monogramem CB. Dziełem Clerin Aimee Catherin jest nóż-łopatka do ryb. Dwa identyczne obiekty zwrócone zostały spadkobiercom A. Branickiego. Francois Froment wykonał trzy solniczki z uchwytami w kształcie głów gryfów, noszą one herby Potockich i należały zapewne do zespołu sreber Aleksandry Potockiej. Gabriel Gerbu, Pierre Antoine Gabriel Gerbu i Pierre Joseph Dehanne to trzej paryscy złotnicy, którzy wykonali zachowane w Wilanowie łyżki półmiskowe i wazowe 5 sztuk.
Poza herbami Branickich, umieszczonymi na trzonkach, nie mają żadnych dekoracji i stanowią przykład najskromniejszych, przedmiotów codziennego użytku. Odmienny charakter ma podstawa z karafinkami na przyprawy, dzieło Antoine'a Hiance'a z lat 1806-1809, o koronkowej dekoracji Pochodzi z większego, nie zachowanego zespołu. Nie nosi jednak herbów ani monogramu, stąd trudno ustalić do kogo mogła należeć.
Komplety toaletowe
Zastawa toaletowa z herbem Branickich, wykonana przez dwóch złotników: Quentina Bascheleta i Pierre Noela Blaquiere'a.
Około 1819 r. Q. Baschelet wykonał 18 obiektów: lustro typu Psyche, parę lichtarzy dwuramiennych, dzbanek na wodę, miskę, miseczkę do golenia, cztery szkatułki na przybory toaletowe i biżuterię, trzy cylindryczne pudełka z pokrywkami zakręcanymi na gwint, dwa kubeczki, lichtarzyk i dzwonek.
Zastawę tę uzupełnił po 1819 r. P. N. Blaquiere ośmioma kryształowymi flakonami do perfum - dwa wyższe smuklejsze i sześć niższych szerszych z korkami szklanymi i srebrnymi, trzema szczoteczkami do mycia zębów oprawionymi w srebro, jednym etui ze szkła bezbarwnego kryształowego z pokrywką ze srebra - na szczoteczki do zębów oraz maleńkimi: lejkiem do perfum, miseczką do płukania oczu i drewnianą szkatułką ozdobioną srebrem z dwoma pojemniczkami porcelanowymi na puder i róż.
Wszystkie obiekty należące do kompletu toaletowego wykonane są ze srebra i próby (950) techniką wybijania i odlewniczą, z nakładaną i grawerowaną dekoracją plastyczną. Oznakowane zostały puncami artystów oraz cechami probierczymi i gwarancyjnymi Paryża. Na obiektach z tego kompletu występują cechy dwóch kolejnych okresów 1809-1819 i 1819-1838 co świadczy o tym, że cały zespół musiał powstać około 1819-1820. Większość przedmiotów zdobią profilowania brzegów, palmety i elementy roślinne, a prawie wszystkie noszą półplastycznie wykonany herb Korczak pod koroną hrabiowską z laurowymi girlandami.
Najbogatszą dekorację posiadają lustro i świeczniki, których dodatkową ozdobą są sowy, delfiny i łabędzie oraz rogi obfitości z kwiatami i owocami. W tym licznym zespole nie dla wszystkich przedmiotów udało się ustalić ich funkcjonalne przeznaczenie, np. pudełek z pokrywkami zakręcanymi na gwint oraz pudełko z perforowaną pokrywką.
Działalność obu złotników - Q. Bascheleta i P. N. Blacjuierea - jest mniej znana i wymaga dalszych badań, ale w zbiorach wilanowskich znajduje się kilka przedmiotów, wykonanych przez drugiego z nich. Dziełem Pierre Nóel Blaquiere'a są dwa duże flakony z bezbarwnego szkła kryształowego z korkami ze srebra złoconego tj. herbatnice do serwisu kawowego i herbacianego Branickich.
Blaquiere był także twórcą zastawy toaletowej, pochodzącej z lat 1819-1838, której poszczególne obiekty opatrzone są umieszczonym na pokrywkach monogramem AP, w ozdobnej rezerwie.
W całości zastawa mogła prezentować się dość okazale, ale dziś zachowały się z mej jedynie dwa flakony do perfum z korkami szklanymi i ze srebra złoconego, pudełko-etui na szczoteczki do zębów z perforowaną pokrywką ze srebra złoconego, dwa pudełeczka na przybory toaletowe, również z pokrywkami ze srebra złoconego oraz kubeczek do mycia zębów.
Ze względu na zbyt małą ilość zachowanych obiektów trudno jest oceniać jej prawdziwą wartość artystyczną, a także jednoznacznie ustalić czy należała do Aleksandry Potockiej, żony Stanisława Kostki Potockiego, czy ich syna Aleksandra. Monogram może się też odnosić do późniejszych właścicieli Wilanowa ich wnuka Augusta, a nawet jego żony Aleksandry. Przedmioty te trudno powiązać z obiektami toaletowymi wymienionymi w Inwentarzu pałacu z 1845 r. Kompletów toaletowych było na pewno więcej; można przypuszczać, ze każda z wyżej wspomnianych osób miała przynajmniej jeden zestaw toaletowy na własny użytek.
Ostatnim zespołem jest, również zdekompletowana, zastawa toaletowa wykonana dla Potockich przez złotnika paryskiego Aucoca Starszego po 1838 r. Należą do niej trzy pudełeczka w kształcie prostopadłościanu z bezbarwnego szkła kryształowego z pokrywkami ze srebra złoconego i z monogramem AP: dwa lichtarzyki jednoświecowe podstawami o oryginalnym kształcie prostokątnej miseczki oraz dwa pojemniki w kształcie walca z bezbarwnego szkła kryształowego z pokrywkami ze srebra złoconego.
Dwie ostatnie zastawy toaletowe, jako niekompletne, tylko w części oddają walory estetyczne i użytkowe pełnych zespołów, ale i tak dobrze świadczą o poziomie prac także tych mniej znanych złotników.
Muzeum w Wilanowie w miarę możliwości powiększa posiadaną kolekcję. W 1964 roku zakupiono do zbiorów wilanowskich miseczkę – czarkę Nicolas Charles Odiot (1789-1868) ze złoconym wnętrzem, ozdobioną liśćmi i herbem Lubomirskich Szreniawa, a w 1982 r zespół jedenastu noży deserowych ze srebra złoconego, wykonanych przez Charlesa Francois Gaveta.
Właściciele wilanowskich sreber
Przedmioty użytkowe takie jak srebrne zastawy stołowe czy toaletowe zgodnie z panująca modą zamawiano u najwybitniejszych złotników paryskich. Przez właścicieli były one używane jako przedmioty niezbędne w codziennym życiu. Zachowany zespół sreber w Wilanowie składa się z obiektów należących do Potockich oraz do Branickich . Dzięki zamówieniom tych rodzin powstały wspaniałe zespoły, które pozostawały przez dłuższy czas w ich rękach, a następnie drogą spadku i przez koligacje rodzinne powiększały artystyczne zbiory Wilanowa.
Największy zbiór tworzą srebra należące do Branickich. Wielki serwis obiadowy zakupiła żona Ksawerego Branickiego w 1819 roku w Paryżu już po śmierci męża. Dlatego w literaturze obcej zespół ten określany jest jako serwis (wyłącznie) Aleksandry Branickiej chociaż nosi herby obojga małżonków.
Srebra Branickich (wiele było grubo złoconych) zachowane nie tylko w zbiorach wilanowskich, ale i w innych muzeach europejskich, okazałością dorównują w pełni zastawom wykonanym dla cesarza Napoleona, oraz dla osób z jego otoczenia czy tez panujących na dworach europejskich. Stanowią obecnie najliczniejszy zespół znajdujący się w Wilanowie, włączony do zbiorów w 1892 r., kiedy po bezpotomnej śmierci Aleksandry z Potockich Potockiej Wilanów przejął Ksawery Branicki.
Włączone srebra powiększyły, juz wcześniej zgromadzone w pałacu, zespoły należące do rodziny Potockich. W zachowanym do dziś zespole sreber francuskich nie ma przedmiotów, które można by łączyć z pierwszym z tej rodziny właścicielem Wilanowa Stanisławem Kostką Potockim. Zapewne jego własnością były, niezachowane, cztery tuziny łyżek, noży i widelców z monogramem SP, wymienione w drugim spisie kredensu pałacu warszawskiego Potockich w 1832 r. (Kredens 1832, s. 5, poz. 8, 10, 12) i trzynaście lat później, w pałacu wilanowskim w Aktach... po zgonie Aleksandra Potockiego. Wymienione także w obu tych spisach sztućce z monogramami AP, mogły należeć, do różnych osób o częściowo pokrywających się datach życia, a więc do Aleksandry z Lubomirskich Potockiej, żony Stanisława Kostki, zmarłej w 1831 r., do ich syna, Aleksandra, zmarłego w 1845 r., lub do wnuka Augusta Potockiego.
W pliku dokumentów z lat 1831-1837 dotyczących zwłaszcza przedmiotów kredensowych wymienione są liczne jak np. 10 półmisków okrągłych, 4 owalne, z wkładką i haczykami do jej wyjmowania, sztućce w kantynce, miednica, lustro i puszki na puder. Nie można jednak tych zapisów połączyć z konkretnymi przedmiotami, a zatem i złotnikami. Dlatego zostają pominięte w opracowaniu paryskich sreber w naszych zbiorach. Jedynie srebra serwisowe wniesione przez Aleksandrę Augustową, wchodziły w 1865 r. w skład Kredensu. można je z całą pewnością łączyć z jej osobą.
Aleksandra Augustową Potocka wniosła do Wilanowa wiele dzieł sztuki, odziedziczonych po rodzicach, wśród nich i srebra. Podobnie jak inne przedmioty o dużej wartości artystycznej oraz materialnej, tak i srebra te uważane były zawsze za jej osobistą własność. Zespół sreber Potockich, zgromadzony w Wilanowie, uległ prawdopodobnie znacznemu uszczupleniu w czasie powstania styczniowego. Hrabina przekazała część sreber na cele wojenne, zastępując srebra platerami. Pojedyncze sztuki sreber zachowane z różnych serwisów i duży zespół platerów, znajdujący się zarówno w zbiorach wilanowskich, jak też w posiadaniu byłych właścicieli Wilanowa, wydają się ten fakt potwierdzać. Kolekcja sreber zmniejszała się również przez kradzieże czy tez zagubienia pojedynczych sztuk, co zapisane było w różnych spisach.
Po śmierci Augustowej Potockiej w 1892 r., Wilanów objął jej kuzyn, Ksawery Branicki ożeniony z Anną Potocką. Zbiory sreber w Wilanowie, pochodzące z czasów Potockich, wzbogacone zostały zastawami Branickich i odtąd łącznie używane były przez nowych właścicieli aż do 1914 r. Wybuch pierwszej wojny światowej nie sprzyjał ani urządzaniu okazałych przyjęć, ani powiększaniu kolekcji. W latach 1914-1916 pałac w Wilanowie był siedzibą sztabu i szpitala wojskowego. Zagrożone zbiory artystyczne, a wśród nich i srebra, wywieziono do warszawskiej rezydencji. W latach 1926-1945 właścicielem Wilanowa był Adam Branicki (1892-1947), syn Ksawerego i Anny Potockiej. W tym czasie w zbiorze sreber nie zaszły żadne poważniejsze zmiany, bo choć część zbiorów artystycznych została sprzedana lub przekazana do Zamku Królewskiego w Warszawie, działania te na szczęście nie objęły sreber z wyjątkiem sprzedanych dwóch dzbanów z serwisu Branickich Szulcowi z Poznania. W latach okupacji niemieckiej na prośbę Beaty Branickiej, skierowaną do dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie prof. Stanisława Lorentza, Muzeum roztoczyło zakonspirowaną opiekę nad pałacem i jego zbiorami. Jeszcze przed rozpoczęciem działań wojennych srebra zostały zapakowane w dziewięciu specjalnych kantynach i zamurowane w piwnicach pałacowych. W ten sposób zastawy stołowe i toaletowe przetrwały czas okupacji i stanowią obecnie cenny zespół obiektów muzealnych. W 1947 spadkobiercy ostatniego właściciela Wilanowa rozpoczęli starania o zwrot wyjętych z ukrycia przedmiotów, pamiątek i rzeczy osobistych, a wśród nich i użytkowych sreber. W 1956 roku na podstawie wyraźnych dyrektyw ministerialnych wydzielono ze zbiorów pałacowych kilkaset obiektów z XIX i XX w., oraz nakrycia stołowe w liczbie 479 przedmiotów. Większość wydanych przedmiotów opatrzona była wygrawerowanymi herbami byłych właścicieli Wilanowa oraz dewizami występującymi również na niektórych serwisach pozostawionych w Muzeum w Wilanowie, co potwierdza ich przynależność do określonych zespołów.
© Muzeum Pałac w Wilanowie 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
stat