PLEN
Main page Contest Historical background Women's fashion Men's fashion Modjeska Curiosities E-learning Other
Other
Glossary
Literature
Images index
Links
Authors
Literatura
Beata Biedrońska-Słotowa, Joanna Kowalska
Za modą przez wieki. Ubiory z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie, Kraków 2003
François Boucher
Historia mody. Dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku, Warszawa 2003
Jadwiga Chruszczyńska
Pasy kontuszowe z polskich manufaktur i pracowni w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa 1995
Maria Gutkowska-Rychlewska
Historia ubiorów, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968 (zawiera też wykroje)
Historia ubioru, Wydawnictwo Zakład Narodowy Ossolińskich, 1968
Avril Hart, Susan North
Seventeenth and Eighteenth-Century Fashion in Detail
Małgorzata Możdżyńska-Nawotka
O modach i strojach, Wrocław 2002
Od zmierzchu do świtu, Wrocław 2007
Barbara Sowina, Małgorzata Możdżyńska-Nawotka
Ubiory kobiece 1840-1939, Wrocław 1999
Praca zbiorowa
Moda - Historia mody od XVIII do XX wieku. Kolekcja Instytutu Ubioru w Tokio, Köln i in. 2003
Ewa Orlińska-Mianowska
Modny świat XVIII i początku XIX w., Olszanica 2003 Modny świat XVIII wieku. Katalog ubiorów od początku XVIII do początku XIX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa 2003

Publikacje z wykrojami i dotyczące techniki wykonania
Janet Arnold
Patterns of Fashion 1. Cut and construction of women's clothing: 1660-1860, New York 1977
Eleri Lynn
Underwear - Fashion in detail, V&A Publishing, London 2010
Elizabeth Friendship
Pattern Cutting for Men’s Costume, London 2008
Lucy Johnston
Nineteenth-Century FASHION in DETAIL, V&A Publishing, London 2007
Norah Waugh
Margaret Woodward, The Cut of Women’s Clothes: 1600-1930, London-Boston 1985
The Cut of Men’s Clothes: 1600-1900, London 1994
Corsets and Crinolines, New York 2004

Inne
Józef Szczublewski
Żywot Modrzejewskiej, Warszawa 1977
Praca zbiorowa
Z miłości do sztuki, Helena Modrzejewska (1840 – 1909), Katalog wystawy, Kraków 2009
© The Wilanów Palace Museum 2011. All rights reserved.
stat